начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г. > Заем между дружества
в. Седмичен законник
бр. 32, 11 - 17 септември 2017 г.


Заем между дружества

Христо Досев, д.е.с.

   В бр. 8 от 2017 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Дружество “А” притежава 35 067 акции (11,47%) от акциите на дружество “Б”. Номинал 1 лев на акция. Цената на придобиване е 20,07 лв. за акция - общо 704 хил...

ВАЖНО: Четвърта дата за семинара "GDPR за счетоводители" с адв. д-р Ирена Георгиева...