начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г. > Годишен оборот на МСП
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.


Годишен оборот на МСП

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с.

   Въпрос: В декларацията за обстоятелствата по член 3 и 4 от ЗМСП се попълват данни за предходна финансова година за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите. За годишният оборот каква стойност се има предвид - стойността...