начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г. > Дейностите и услугите, извършвани с...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.


Дейностите и услугите, извършвани с личен труд от съдружниците в дружествата, на които са собственици или съсобственици, не представляват независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Сумите, които съдружниците в ООД получават за положен личен труд, формират ли оборот за регистрация по ЗДДС на съдружниците - физически лица?

   Отговор: До края на 2009 г. експертите на НАП поддържаха становището, че изв...