начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 9, Септември 2017 г. > Годишно изравняване на осигурителни...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2017 г.


Годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване

   Въпрос: Физическо лице, който е безработен за 2016 г., е внасял ЗО по чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. През м. август 2016 г. продава имот, който е облагаем по чл. 13 от ЗДДФЛ. Този доход трябва ли да се раздели на 12 месеца в таблица 2 за окончателния ра...