начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Брак и липса на материални запаси н...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Брак и липса на материални запаси на дълготрайни активи, причинена от непреодолима сила

Лиляна Панева, данъчен консултант

   В бр. 17 от 2017 г. на в. "Актив" Лиляна Панева, данъчен консултант, отогваря на въпроса: Какви са изискванията на приходните органи и съда, за да се приеме, че бракът и липсата на материални запаси, както и липсата на дълготрайни активи е ...