начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г. > Облагане с доходи, начислявани и из...
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2017 г.


Облагане с доходи, начислявани и изплащани от чуждестранни юридически лица

Румяна Йорданова, данъчен експерт

   В бр. 6-7 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Едноличен собственик на българско юридическо лице е германско дружество. Дружеството майка е регистрирано във Франция. През 2017 година герм...