начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Възнаграждение за платения отпуск с...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Възнаграждение за платения отпуск след увеличение на заплатата

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   От 01.06.2017 г. е уговорена нова основна работна заплата за служителите. На 04.06.2017 г. една от тях излиза в платен годишен отпуск. На каква база ще се изчисли възнаграждението за отпуска?

   В съответствие с чл. 21, ал. 2 от ...