начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Европейска практика по новообявени ...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Европейска практика по новообявени съдебни решения по данъчни дела бр. 36/2017 г.

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат

   Дело C‑ 288/16, решение от 29 юни 2017 г.
страни: L.Č. IK срещу Valsts ieņēmumu dienests
Предмет на спора е прилагането на данъка  върху  добавената  стойност  към сделки за превоз на стоки.
Същн...