начало > в. Седмичен законник > 2017 > бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г. > Зачитане на стажантството в админис...
в. Седмичен законник
бр. 36, 9 - 15 октомври 2017 г.


Зачитане на стажантството в администрацията за служебен стаж

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Предстои да приемем двама стажанти в общинската администрация. Какъв стаж следва да им се зачете при завършването на стажанстката им програма - трудов или служебен?

   В съответствие с чл. 13 от ЗДСл, когато в специален закон за ...