начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г. > Използване на счетоводен софтуер
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.

Използване на счетоводен софтуер

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: С каква нормативна база е уредено използването на счетоводен софтуер в България? Може ли българска фирма, която е 100 процента собственост на американска да води счетоводството си на тяхна счетоводна програма, която няма лиценз в България и Европа, да съхранява счетоводните данни само на техния сървър в Америка, включително и личните данни на хората, които работят в България?

   Отговор: Няма нормативни изисквания в българското счетоводно законодателство относно използването на счетоводен софтуер. Затова къде софтуерът е лицензиран, или дали е лицензиран, няма значение.
Важно е обаче да се има предвид, че съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за счетоводството счетоводните документи в предприятията се съставят на български език, въпреки че могат да се съставят и на чужд език.
Според чл. 9, т. 1 от Закона за счетоводството не се допуска отчитане на стопански операции в извънсчетоводни книги или регистри. Това означава, че всички извършени операции трябва да се отчитат счетоводно, независимо дали са на специализиран софтуер.
Когато при осъществяване на счетоводството се използва счетоводен софтуер, той трябва да е разработен при спазване на изискванията на Закона за счетоводството, включително посочените по-горе, и да дава възможност обработваните чрез него данни и изходните документи да са на български език (чл. 12, ал. 2 от закона).
Това означава, че ако чрез американски софтуер може да се спазва българското счетоводно законодателство, включително съставяне на документи и справки на български език (наред с други езици), той може да се използва от българските предприятия.
Относно съхраняването на документите – важни са сроковете, посочени в чл. 12 от Закона за счетоводството, а не сървърът, в който се съхраняват.
Относно защитата на лични данни – трябва да се имат предвид разпоредбите на Закона за защита на личните данни.Статия със свободен достъп