начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 11, Ноември 2017 г. > Вътреобщностна доставка
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2017 г.


Вътреобщностна доставка

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант

   Въпрос: Нашата фирма се занимава с производство на чорапи. Един от клиентите ни е в Швеция. Досега сме изпращали чорапи там, но този месец клиентът ни иска да ги изпратим до негов склад във Финландия. Там фирмата им няма регистрация и работят с шведс...