начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Документиране и третиране на корекц...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.

Документиране и третиране на корекции в резултат от одита

Анета Георгиева, данъчен консултант

   В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При “Уикенд АД” в хода на годишен одит за изтеклата 2016 г., завършил на 30.05.2017 г. (след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.