начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Документиране и третиране на корекц...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.


Документиране и третиране на корекции в резултат от одита

Анета Георгиева, данъчен консултант

   В бр. 7-8 от 2017 г. на сп. сп. "Данъците в РБ" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: При “Уикенд АД” в хода на годишен одит за изтеклата 2016 г., завършил на 30.05.2017 г. (след подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2016...