начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г. > Командироване в друго населено мяст...
в. Главен счетоводител
бр. 22, 16 - 30 ноември 2017 г.


Командироване в друго населено място, извън мястото на постоянната работа

експерти от МТСП

   В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" експерти от МТСП отговарят на въпроса: При командировка до населени места, които са по-отдалечени от работното място на командирования се губи голяма част от работното му време за пътуване. Изискван...