начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Корекция на начислен и отчетен ДДС ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Корекция на начислен и отчетен ДДС за доставка, която няма да се изпълни поради погрешно определена данъчна основа

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Клиент на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дружество от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете дружества българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирланското дружество. Възнаграждението, което Ирлан...