начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Корекция на начислен и отчетен ДДС ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Корекция на начислен и отчетен ДДС за доставка, която няма да се изпълни поради погрешно определена данъчна основа

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Клиент на българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е дружество от Ирландия. Съгласно сключен договор между двете дружества българското дружество оказва услуги по разработване на софтуер на ирланското дружество. Възнаграждението, което Ирлан...