начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Доставка на услуга, която за целите...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Доставка на услуга, която за целите на облагането с ДДС се квалифицира като “конгресен туризъм”

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Български туроператор - регистрирано по ЗДДС лице, организира медицинска конференция в Естония. Ще събере такси от участниците от цял свят и ще се разплати с Естония за хотел, храна, зала, техника и лектори.
Ако от естонския хотел ни из...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис