начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Отстраняване на установени несъотве...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Отстраняване на установени несъответствия в подадените декларации, посредством подаване на нова данъчна декларация

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Фирма е получила от НАП писмо-покана по чл. 103, ал. 1 от ДОПК. Касовата наличност, посочена в баланса към 31.12.2016 г. не е налична. При анализ на касата установяваме следната фактология:
- Фирмата е регистрирана през 2006 г. и оттога...