начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Отстраняване на установени несъотве...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Отстраняване на установени несъответствия в подадените декларации, посредством подаване на нова данъчна декларация

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Фирма е получила от НАП писмо-покана по чл. 103, ал. 1 от ДОПК. Касовата наличност, посочена в баланса към 31.12.2016 г. не е налична. При анализ на касата установяваме следната фактология:
- Фирмата е регистрирана през 2006 г. и оттога...