начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Кои данъчно задължени лица би следв...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Кои данъчно задължени лица би следвало да подадат корегираща годишна декларация, за подаването на която са получили покана

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Във връзка с изпратени писма на НАП до фирми с касови наличности в значителен размер въпросът ми е какви практически действия трябва да се предприемат:
1. Подаване на коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г., в която се деклар...