начало > сп. Български законник > 2017 > бр. 12, Декември 2017 г. > Кои данъчно задължени лица би следв...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2017 г.


Кои данъчно задължени лица би следвало да подадат корегираща годишна декларация, за подаването на която са получили покана

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Във връзка с изпратени писма на НАП до фирми с касови наличности в значителен размер въпросът ми е какви практически действия трябва да се предприемат:
1. Подаване на коригираща декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2016 г., в която се деклар...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис