начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Данъчно третиране на разходите за п...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Данъчно третиране на разходите за пътуване и престой на физическото лице собственик на предприятие на ЕТ

Румяна Йорданова, данъчен експерт

   В бр. 9 от 2017 г. на сп. "Счетоводство+" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кога се признават счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са собственици на предприятия на едноличен търговец?

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис