начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Основни новозначими физични рискове...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


Основни новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа

инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ, отговаря на въпроса: Кои са основните новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа?
Основните новоназначими рискове за ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис