начало > в. Главен счетоводител > 2017 > бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г. > Основни новозначими физични рискове...
в. Главен счетоводител
бр. 24, 16 - 31 декември 2017 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Основни новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа

инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ

   В бр. 10 от 2017 г. на сп. "Труд и право" инж. Веселин Цоневски, експерт по БЗУТ, отговаря на въпроса: Кои са основните новозначими физични рискове в областта на безопасността и здравето при работа?
Основните новоназначими рискове за ...