начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 2, Февруари 2018 г. > Преглед на пo-важните промени в Зак...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2018 г.

Преглед на пo-важните промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г.

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В „Държавен вестник“, бр. 97 от 5.12.2017 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Освен в ЗДДС с неговите преходни и заключителни разпоредби се правят изменения и допълнения и в редица ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.