начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 10, 12 - 18 март 2018 г. > Декларацията за липса на публични з...
в. Седмичен законник
бр. 10, 12 - 18 март 2018 г.


Декларацията за липса на публични задължения като условие за ползване на облекчения по ЗДДФЛ

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2017 г., данъчно задължените лица имат право да ползват данъчни облекчения на годишните си данъчни задължения само ако към датата на подаване на годишната си данъчна декларация нямат по...