начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Доказателствената стойност на факту...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


Доказателствената стойност на фактурата

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   В съдебната ни практика не са редки случаите, при които като доказателство за определени твърдения страните в спора се позовават на наличието на фактура, издадена във връзка с обекта на спорната сделка. Немалък е и броят на стопанските субекти, които...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис