начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Задължение за плащане на данъци и л...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


Задължение за плащане на данъци и лихви върху данъчни задължения под формата на намаление на бъдещите икономически изгоди

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: Какви са счетоводните записвания при издаден ревизионен акт, в който не се признава ползван данъчен кредит 2000 лв. от 2013 г. по фактури, които не са посочени от доставчика в неговия дневник на продажбите и той не може да бъде открит? Върху ...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис