начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 3, Март 2018 г. > Анулиране на погрешно издадена факт...
сп. Български законник
бр. 3, Март 2018 г.


Анулиране на погрешно издадена фактура

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, наема склад в Германия от немско дружество, регистрирано по ЗДДС. Последното издава фактура, но без начислен данък. Следва ли българското дружество да си самоначисли данък и има ли право на данъчен к...