начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 6, 16 - 31 март 2018 г. > Действие на КТД по отношение на слу...
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2018 г.


Действие на КТД по отношение на служителите

Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ

   В бр. 1 от 2018 г. на сп. "Труд и право" Емилия Маркова, главен експерт в КНСБ, отговаря на въпроса: В предприятието ни постъпи служителка на работа по втори трудов договор. В друго предприятие, с което има сключен основен трудов договор, т...