начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Договор за предоставен заем
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Договор за предоставен заем

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Дружество е предоставило паричен заем на друго юридическо лице на 1.09.2014 г., срокът на договора е 1 година при уговорена 7% годишна лихва. Няма сключен анекс за удължаване на срока на договора. От датата на предоставяне до 31.12.2017 г. няма връща...