начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 14, 9 - 15 април 2018 г. > Вписване на датата на прекратяване ...
в. Седмичен законник
бр. 14, 9 - 15 април 2018 г.


Вписване на датата на прекратяване на трудовото правоотношение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   На основание чл. 325, т. 3 от КТ бях освободен от работа. В клона на търговската банка, в която работех, съм постъпил на 31.08.2015 г. а последният ми работен ден беше 31.01.2018 г. На основание чл. 355, ал. 1 и 2 считам, че трудовата ми книжка е неп...

ВТОРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕМИНАР, засягащ всички важни новости в
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 15 май 2018 г.*, София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с новия Общ регламент за защита на личните данни
Предлага се:
Участие на място | Пълен видеозапис