начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Годишната данъчна декларация за обл...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Годишната данъчна декларация за облагане доходи на починал ЕТ

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   По силата на действащите разпоредби на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) физическите лица - наследници по закон или завещание на починали лица имат възможност да подават данъчна декларация на починалия. Това е нова възможност,...