начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Годишната данъчна декларация за обл...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.

Годишната данъчна декларация за облагане доходи на починал ЕТ

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   По силата на действащите разпоредби на Закона за данъка върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) физическите лица - наследници по закон или завещание на починали лица имат възможност да подават данъчна декларация на починалия. Това е нова възможност,...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.