начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Определяне на годишните данъчни амо...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.


Определяне на годишните данъчни амортизации

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации?

   Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходн...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис