начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 4, Април 2018 г. > Определяне на годишните данъчни амо...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Определяне на годишните данъчни амортизации

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: ЕООД закупи през м. октомври паркомясто за стойност 12 000 лв. Към коя категория активи следва да се заведе паркомястото и подлежи ли на амортизации?

   Отговор: Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходн...