начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г. > За някои проблемни области при изго...
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Минко ВЕЛКОВ

   Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна ре...