начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г. > За някои проблемни области при изго...
в. Седмичен законник
бр. 17, 30 април - 6 май 2018 г.


За някои проблемни области при изготвяне на отчета за приходите и разходите

Минко ВЕЛКОВ

   Изготвянето на отчета за приходите и разходите (ОПР) в двустранната му форма нерядко създава трудности за неговите съставители. И това може да е следствие не толкова или не само от неумение, но и поради липса на достатъчно точна и пълна нормативна ре...