начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Възникване на данъчното събитие при...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


Възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване

Моника Петрова, данъчен експерт

   В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Издадена е фактура на 03.07.2017 г. и на същия ден е платена. Доставчикът доставя стоката до склада на фирмата за своя сметка на 06.07.2017 г. О...