начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 8, 16 - 30 април 2018 г. > Възникване на данъчното събитие при...
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване

Моника Петрова, данъчен експерт

   В бр. 4 от 2018 г. на сп. "Счетоводство+" Моника Петрова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Издадена е фактура на 03.07.2017 г. и на същия ден е платена. Доставчикът доставя стоката до склада на фирмата за своя сметка на 06.07.2017 г. О...