начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Данъчното облекчение за инвалидност...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) дава право на лицата с намалена работоспособност, оценена от упълномощените за целта лекарски комисии (ТЕЛК) на 50 и над 50 на сто, да ползват данъчни облекчения за доходите си, подлежащи на об...