начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Данъчното облекчение за инвалидност...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) дава право на лицата с намалена работоспособност, оценена от упълномощените за целта лекарски комисии (ТЕЛК) на 50 и над 50 на сто, да ползват данъчни облекчения за доходите си, подлежащи на об...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис