начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Конкурсът като основание за възникв...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Може ли да се обяви за конкурсна длъжност, която се заема от работник или служител със срочен трудов договор, чийто срок предстои да изтече?

   Конкурсът е едно от основанията за възникване на трудово правоотношение наред с трудо...

ВАЖНО! Поради огромният интерес към семинара, местата за 15, 16 и 22 май се запълниха.Обявяваме четвърта дата за провеждане - 27 юни (сряда)
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ СЕМИНАР:
GDPR за счетоводители
Лектор: адв. д-р Ирена Георгиева
Дата и място: 27 юни 2018 г., София
Тема: Основни проблеми на съответствието на счетоводната дейност и услуги с GDPR
Участие на място | Пълен видеозапис