начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 18, 7 - 13 май 2018 г. > Конкурсът като основание за възникв...
в. Седмичен законник
бр. 18, 7 - 13 май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Конкурсът като основание за възникване на трудово правоотношение

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат

   Може ли да се обяви за конкурсна длъжност, която се заема от работник или служител със срочен трудов договор, чийто срок предстои да изтече?

   Конкурсът е едно от основанията за възникване на трудово правоотношение наред с трудо...