начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г. > Новият подход в защитата на лични д...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Новият подход в защитата на лични данни на физически лица и неговото отражение върху дейността на организациите и предприятията

Мартин ПЕТКОВ – юрист

   1. Увод
В края на месец май 2018 г. предстои да влезе в сила новият Общ регламент за защита на личните данни № ЕС 2016/679 от 27 април 2016 г. на Европейския парламент и на Съвета (ОРЗД). Общият регламент представлява база, върху която трябва д...