начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 5, Май 2018 г. > Новите платежни услуги по иницииран...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2018 г.


Новите платежни услуги по иницииране на плащане и предоставяне на информация за сметка

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   Новият Закон за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20/2018 г.), който в основната си част влезе в сила, считано от 06.03.2018 г. (§ 28 ЗПУПС), въвежда в българското законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2015/2366 на Европе...