начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Коригиране на грешки
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.


Коригиране на грешки

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор

   Въпрос: Юридическо лице с нестопанска цел не извършва стопанска дейност. Дейността му се изразява в предоставяне на социални услуги. Юридическото лице с нестопанска цел се издържа от дарения от частни физически лица, както и от участия в програми за ...