начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 7, Юли 2018 г. > Кога издаването на фактура или прот...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2018 г.


Кога издаването на фактура или протокол не е задължително

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: ООД, регистрирано по ЗДДС, извършва продажба на стоки от онлайн магазин. Клиенти са и физически лица, които извършват плащането на стоките по разплащателната сметка на дружеството. Трябва ли да се издава фактура за всяко едно постъпило плащан...