начало > в. Главен счетоводител > 2018 > бр. 16, 16 - 31 август 2018 г. > Данъчно третиране на дивидент и лик...
в. Главен счетоводител
бр. 16, 16 - 31 август 2018 г.


Данъчно третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице

Румяна Йорданова, данъчен експерт

   В бр. 6 от 2018 г. на сп. "Данъчен консултант" Румяна Йорданова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на дивидент и ликвидационен дял, разпределен от чуждестранно юридическо лице?
Местните юридически лица ...