начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 9, Септември 2018 г. > Бенчмарк за лихвен процент
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2018 г.

Бенчмарк за лихвен процент

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   По силата на § 1 от влезлия в сила, считано от 01.07.2018 г., Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр.51 от 19.06.2018 г.) бяха създадени две нови алинеи към чл. 58 от ЗКИ. Съгласно чл. 58, ал. 5 от ЗКИ, когат...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.