начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 9, Септември 2018 г. > Изплащани транспортни разходи на не...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2018 г.

Изплащани транспортни разходи на непедагогически специалисти

Отговаря доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

   Въпрос: Съгласно последната промяна на Наредба №1 от 16.01.2017 г., с която се уреждат условията и редът за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищно...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.