начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г. > Допълнително възнаграждение по врем...
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.

Допълнително възнаграждение по време на болнични

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Има ли работодателят право да не изплаща допълнителното трудово възнаграждение за клас по време на отпуск по болест?

   Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се начислява като процент върху основното трудово възнаграждение. За периода на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят не получава трудово възнаграждение, а обезщетение за сметка на ДОО. То се определя по съответните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му, а не по Кодекса на труда. Към тези обезщетения не се начислява и не се изплаща допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.Статия със свободен достъп