начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г. > Давност на платения годишен отпуск ...
в. Седмичен законник
бр. 36, 8 -14 октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

Давност на платения годишен отпуск за 2009 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   В дружеството ни работи лекар, който има неизползван отпуск от 2009 г. в размер на 39 работни дни. Лицето е започнало използването на същия през 2018 г. Има ли давностен срок за ползването на отпуска от 2009 г.?

   От 30.07.2010 ...