начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 10, Октомври 2018 г. > За някои съществени изменения в Нар...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2018 г.


За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп.

Ако не сте наш абонат, заявете БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА.

За някои съществени изменения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските от юли 2018 г.

Доц. д-р Андрей Александров

   В ДВ, бр. 58/13.07.2018 г., бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО), по-голямата част от които целяха да приведат подзаконовата нормативна уредба в съответствие с промените в Кодекса на тр...