начало > сп. Български законник > 2018 > бр. 11, Ноември 2018 г. > Задължение за регистрация за вътрео...
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2018 г.

Задължение за регистрация за вътреобщностно придобиване

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрoс: Българско дружество, нерегистрирано по ЗДДС, купува от дружество от ЕС и от физически лица златни и сребърни изографисани монети на стойност над 60 хиляди лева. Това би ли довело до задължителна регистрация по ЗДДС? Какво следва да бъде счето...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.