начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 15, 15 - 21 април 2019 г. > Отчитане на активите по лизинг
в. Седмичен законник
бр. 15, 15 - 21 април 2019 г.

Отчитане на активите по лизинг

Проф. д-р Стоян ДУРИН - д.е.с., регистриран одитор

   Активите по лизинг, или известни като активи с право на ползване, са обект на отчитане в резултат на действието на договори за лизинг. За тях се прилага МСФО 16 Лизинг, който е в сила от началото на 2019 година. Предприятията трябва да прилагат този ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.