начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Данъчно третиране на дружествен дял...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Данъчно третиране на дружествен дял, предоставен на съдружник при прекратяване на участието му в ООД

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Участието в търговско дружество е напълно доброволно. Съгласно чл. 125 от Търговския закон (ТЗ) съдружник в дружество с ограничена отговорност може да прекрати своето участие в него “с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата н...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.