начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Доставки на услуги, извършвани по е...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Доставки на услуги, извършвани по електронен път по смисъла на 1, т. 14, б. ”а” от ДР на ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: ЮЛНЦ, регистрирано в България, което не осъществява стопанска дейност и има приходи единствено от членски внос, заплаща за услуги хостинг и облачно пространство, предоставени чрез платформи като Amazon.
1. ЮЛНЦ данъчно задължено лице ли...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.