начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г. > Отчитане на разходите за заплати и ...
в. Седмичен законник
бр. 42, 18 - 24 ноември 2019 г.

Отчитане на разходите за заплати и възнаграждения и на разходите за осигурителни вноски на персонал по трудови и служебни правоотношения

Минко ВЕЛКОВ

   Както и в другите небюджетни предприятия, към края на всеки месец (разглеждан като самостоятелен отчетен период) за положения труд от персонала, нает по трудови правоотношения в БО, съгласно разпоредбите на КТ1 работодателят трябва да извърши начисля...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.