начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 9, 2 - 8 март 2020 г. > Попълване на справката по чл. 73 , ...
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Попълване на справката по чл. 73 , ал. 1 от ЗДДФЛ относно нотариални такси

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

   Относно попълването на справка по чл. 73, ал. 1 относно нотариалните такси. Кой код на доход следва да се посочи и какъв тип идентификатор: ЕГН или физическо лице с БУЛСТАТ?

   По смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредб...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 9, 2 - 8 март 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис