НАЧАЛО > КНИГИ, СЕМИНАРИ И АБОНАМЕНТИ
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА
от практиката на счетоводителя
–  Издание 2021 г.  –

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

Обем на книгата:
Над 600 страници

Онлайн издание:
Съдържа както всички въпроси и отговори от книгата, така и над 400 допълнителни казуса. Ползва се през zakonnik.bg/1000

Излизане от печат:
Mесец април 2021 г.

Преимущества на раннта заявка сега:
• БЕЗПЛАТНА куриерска доставка
• По-ниска цена - 10 лв. ОТСТЪПКА

Счетоводно отчитане

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

                Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други.

Данъчно облагане


                Обхваща всички промени в основните данъчни закони - ЗДДС, ЗДДФЛ и ЗКПО.

  • ЗДДСМина ЯНКОВА - данъчен експерт в МФ
                    Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
  • ЗКПОДоц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., рег. одитор
                    Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други.
  • ЗДДФЛ Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП
                    Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.

Трудово право

Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ – експерт по трудово право

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др

Осигуряване

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално осигуряване

                Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.


КНИГА, над 600 стр., безплатна куриерска доставка (през месец април 2021 г.)
+
ОНЛАЙН ДОСТЪП
, получавате парола до zakonnik.bg/1000 с всички
въпроси и отговори от книгата и още над 400 допълнителни казуса
(през месец април 2021 г.)
49 лв.
без ДДС

вместо
59 лв.
Само ОНЛАЙН ДОСТЪП, получавате парола до zakonnik.bg/1000 с всички
въпроси и отговори от книгата и още над 400 допълнителни казуса
(през месец април 2021 г.)
39 лв.
без ДДС

вместо
49 лв.

 

Счетоводителите също избират:
НАСТОЛНИК на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Необходимата ви практическа справочна информация –
винаги актуална и обновена! Абонамент за 12 месеца.

ПОДРОБНОСТИ И СЪДЪРЖАНИЕ…

49 лв.
без ДДС
Годишен счетоводен семинар - 2021
ВИДЕОЗАПИС: Общото времетраене на семинара е над 7 астрономически часа. На имейла си получавате Линк за многократно гледане и изтегляне, предоставен до няколко дни след провеждане на семинара. Добавени са и всички презентации на лекторите.

ПОДРОБНОСТИ И ПРОГРАМА…

69 лв.
без ДДС

Заявка
1 ВАШИТЕ ДАННИ
Име и фамилия:
Телефон:
Е-mail:
Професия:
Коментар:
Фирма за доставка:
2 ДАННИ ЗА ФАКТУРА
Издател на книгата е ЛЕГА ПРО ЕООД.
Фирмата не е регистрирана по ЗДДС.
Посочената цена е крайна, с опростена фактура.
 
 
Фирма:
Град:
Адрес:
ЕИК:
Начин на плащане:
3 ЗАЩИТЕН КОД


 
Моля, изберете вид на фактурата:Желая да платя в: